KONST>RAZZIA

KONST>RAZZIA är namnet på Region Jönköpings läns nätverk för skolungdomar och studerande inom bild- och formområdet.

För att stimulera kunskapen för samtidskonsten och för att öka samverkan mellan länets bild- och formintresserade ungdomar har Kultur och utveckling, Bild och form skapat projektet KONST>RAZZIA. Syftet med projektet är att bygga upp ett nätverk mellan vårt läns olika gymnasie- och folkhögskolor som på olika sätt arbetar med bild och form.

KONST>RAZZIA inleds med fem resor för tolv skolklasser till några angelägna konstutställningar och konsthändelser i Sverige.

Kontaktperson: Julia Sandwall, Samordnare, Bild & form, Landstinget i Jönköpings län

julia.sandwall@lj.se, tel. 0735-053834

onsdag 23 oktober 2013

RESA 1 / Göteborgs Internationella KonstbiennalDeltagare:
Värnamo folkhögskola  inriktning Konst och Form
Värnamo folkhögskola  Textilakademin
Södra Vätterbygdens folkhögskola  Grafisk form och kommunikation
Göteborgs Internationella Konstbiennal 2013 undersöker och reflekterar kritiskt över två viktiga ingredienser i konstnärlig och politisk diskurs; leken och den radikala fantasin. Utställningen består av flera delar som sammantaget bildar en plattform där skapande lekfullhet och aktivism, sociala experiment och filosofiskt tänkande kan mötas fritt."Intressant, inspirerande, upprörande, värmande, frustrerande.""Jag blev väldigt berörd av den politiska utställningen b l a de feministiska affischerna. Jag blev väldigt arg på världen och människorna i den när vi gick omkring men också 
väldigt glad över att det faktiskt finns människor som
bryr sig och kräver en förändring.""På den första visningen började jag tänka mycket på hur samhället ser ut idag och att man kan
påverka mycket genom konst.""Den berörde aktuella ämnen, det fanns en röd tråd och guiden var inspirerande. Gillade att hon berättade om sin personliga upplevelse kring verken, inte bara konstnärens tanke bakom. På något sätt öppnade det upp för att själv börja reflektera och se på verket med egna ögon."

"Jag ska definitivt fundera vidare på det och
se vad jag kan åstadkomma!"