KONST>RAZZIA

KONST>RAZZIA är namnet på Region Jönköpings läns nätverk för skolungdomar och studerande inom bild- och formområdet.

För att stimulera kunskapen för samtidskonsten och för att öka samverkan mellan länets bild- och formintresserade ungdomar har Kultur och utveckling, Bild och form skapat projektet KONST>RAZZIA. Syftet med projektet är att bygga upp ett nätverk mellan vårt läns olika gymnasie- och folkhögskolor som på olika sätt arbetar med bild och form.

KONST>RAZZIA inleds med fem resor för tolv skolklasser till några angelägna konstutställningar och konsthändelser i Sverige.

Kontaktperson: Julia Sandwall, Samordnare, Bild & form, Landstinget i Jönköpings län

julia.sandwall@lj.se, tel. 0735-053834

söndag 17 november 2013

RESA 3 / Göteborgs Internationella Konstbiennal
Deltagare:

Gislaved gymnasium - Bild och Formlinjen
Mullsjö folkhögskola - Konst och formlinjen

Göteborgs Internationella Konstbiennal 2013 undersöker och reflekterar kritiskt över två viktiga ingredienser i konstnärlig och politisk diskurs; leken och den radikala fantasin. Utställningen består av flera delar som sammantaget bildar en plattform där skapande lekfullhet och aktivism, sociala experiment och filosofiskt tänkande kan mötas fritt.


Utställning vi vid detta tillfälle besökte, var för mig en enda AHA upplevelse. Den gav mig omstartshjälp, inspiration och någon slags nyfunnen glädje i måleriet. Plötsligt såg jag framför mig bilder jag ville måla, och det var inga"sköna" bilder. Från och med nu så skulle mitt måleri innehålla och framföra ett budskap.
Med andra ord denna resa blev som en vändpunkt för mig. Jag fick upp ögonen för hur jag skulle kunna förändra mitt måleri och i och med detta också få tillbaka den sanna glädjen i måleriet.
Jag vill först och främst tacka för en riktig toppen resa till Göteborg! Konstrazzian som ni arrangerade var väldigt inspirerande, jag kan till och med säga att det var den mest inspirerande utställningen som jag varit på. Konstrazzian fick mig att öppna ögonen för hur man på så många olika sätt kan framföra sina åsikter. Faktumet att det finns så många olika konstformer, så många olika material man kan använda sig av och att det i kombination med fantasin och åsikter kan skapa något så otroligt intressant, är verkligen roligt att se. Det var en verkligen riktigt intressant utställning, återigen ett stort tack!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar