KONST>RAZZIA

KONST>RAZZIA är namnet på Region Jönköpings läns nätverk för skolungdomar och studerande inom bild- och formområdet.

För att stimulera kunskapen för samtidskonsten och för att öka samverkan mellan länets bild- och formintresserade ungdomar har Kultur och utveckling, Bild och form skapat projektet KONST>RAZZIA. Syftet med projektet är att bygga upp ett nätverk mellan vårt läns olika gymnasie- och folkhögskolor som på olika sätt arbetar med bild och form.

KONST>RAZZIA inleds med fem resor för tolv skolklasser till några angelägna konstutställningar och konsthändelser i Sverige.

Kontaktperson: Julia Sandwall, Samordnare, Bild & form, Landstinget i Jönköpings län

julia.sandwall@lj.se, tel. 0735-053834

fredag 27 juni 2014

GALLERI R / Textilakademin och Konst & form, Värnamo FolkhögskolaTextilakademin och Konst & form, Värnamo Folkhögskola.

Datum:  20 feb-23 mars 2014

"Utställning av elevarbeten"
Inriktning: Textilakademin är en högskoleförberedande ettårig utbildning och kan till exempel leda till eget skapande eller vidare studier inom sömnad/ skrädderi, design, undervisning, och handel. 
Konst & form är en profil inom Allmän linje där deltagare valt att arbeta kreativt med att prova på olika konstnärliga områden inom bild och form. Deltagarna läser även andra ämnen under övriga tiden för att få gymnasiebehörighet och för att eventuellt kunna söka vidare till högskola. 
Textilakademins deltagare visade hattar som var individuellt formade i filt och tyg och Konst & 
Formeleverna visade teckningar och akvareller.
Som den del i KONST-RAZZIA projektet erbjuds länets bild- och formutbildningar möjligheten att 
arrangera utställningar i Landstingets utställningslokal Galleri R på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar